#23 2 Điểm Chung Không Thể Thiếu Của Quán Đông Khách

💢3 Sai Lầm Dẫn Đến Quán Vắng Khách & 💢 2 Đặc Điểm Của Những Quán Đông Khách.
—-
💝 3 Sai Lầm Dẫn Đến Quán Vắng Khách
1. Mở quán ở nơi không có nhu cầu.
2. Mở quán ở nơi có nhu cầu thấp (nhu cầu không cao). Không bỏ công để làm.
3. Mở quán ở nơi có nhu cầu cao, cạnh tranh cao nhưng không biết cách truyền thông điểm bán.
————-
💝 2 Đặc Điểm Của Những Quán Đông Khách.
1. Mở quán ở nơi có nhu cầu cao & cạnh tranh thấp. đây là ưu tiên loại 1 khi chọn điểm bán. Tuy nhiên dần dần sẽ về đến đặc điểm 2.
2. Mở quán ở nơi có nhu cầu cao & cạnh tranh cao. Tuy nhiên khác với sai lầm thứ 3 ở trên thì đặc điểm của những quán đông khách là biết cách truyền thông điểm bán Hiệu Quả.
Nếu bạn muốn biết cách thức truyền thông hiệu quả và giúp quán đứng vững trong môi trường cạnh tranh cao không chỉ đứng vững mà tự tin triển khai chương trình truyền thông điểm bán trong 1 năm thì đây là món quà.
👉Cmt “biquyetquandongkhach” để nhận link tham gia. Với 3 tiếng bạn sẽ hiểu được từng bước chi tiết để một quán đông khách.
Ps: Kết thúc nhẹ ngày 01 Giải Mã Công Thức Pha Chế 4.0
Pss: Kiến thức là thứ cực kỳ rẻ nhưng không có kiến thức đúng thì sẽ trả giá cả về thời gian, công sức và cả những đồng tiền khó nhọc tích góp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *