Category Archives: Thiết Kế Menu 4.0

Ngày trước để thiết kế một Menu phải thuê Designer mất rất nhiều thời gian nhưng hiệu quả không thật sự cao. Nhưng khi áp dụng công nghệ, việc thiết kế Menu trở nên dễ dàng, nhanh chóng & thuận tiện hơn.

Bài 19: Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông 4.0: Cơ Bản & Tiêu Chuẩn

Bài 19: Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông 4.0: Cơ Bản & Tiêu Chuẩn

Bài 19: Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông 4.0: Cơ Bản & Tiêu Chuẩn | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 […]

Bài 18: 5 Tiêu Chí Thiết Kế Menu Giúp Gia Tăng Doanh Thu Điểm Bán

Bài 18: 5 Tiêu Chí Thiết Kế Menu Giúp Gia Tăng Doanh Thu Điểm Bán

Bài 18: 5 Tiêu Chí Thiết Kế Menu Giúp Gia Tăng Doanh Thu Điểm Bán | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – […]

Bài 17: 2 Loại Hình & 4 Định Dạng Menu Của Quán Đông Khách

Bài 17: 2 Loại Hình & 4 Định Dạng Menu Của Quán Đông Khách

Bài 17: 2 Loại Hình & 4 Định Dạng Menu Của Quán Đông Khách | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 […]

Bài 16: Khám Phá Tính Năng Video Trong Canva

Bài 16: Khám Phá Tính Năng Video Trong Canva

Bài 16: Khám Phá Tính Năng Video Trong Canva | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – 0907 095 […]

Bài 15: Chinh Phục Mọi Kích Thước

Bài 15: Chinh Phục Mọi Kích Thước

Bài 15: Chinh Phục Mọi Kích Thước | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – 0907 095 295 (zalo) […]

Bài 14: Thiết Kế Hình Ảnh Chuẩn Kích Thước Bài Post Facebook

Bài 14: Thiết Kế Hình Ảnh Chuẩn Kích Thước Bài Post Facebook

Bài 14: Thiết Kế Hình Ảnh Chuẩn Kích Thước Bài Post Facebook | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 […]

Bài 13: Hướng Dẫn Đưa Mã QR Code Vào Ấn Phẩm

Bài 13: Hướng Dẫn Đưa Mã QR Code Vào Ấn Phẩm

Bài 13: Hướng Dẫn Đưa Mã QR Code Vào Ấn Phẩm | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – […]

Bài 12: Hướng Dẫn Tạo Thông Điệp Khuyến Mãi

Bài 12: Hướng Dẫn Tạo Thông Điệp Khuyến Mãi

Bài 12: Hướng Dẫn Tạo Thông Điệp Khuyến Mãi | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – 0907 095 […]

Bài 11: Hướng Dẫn Làm Menu Tùy Chọn Kích Thước

Bài 11: Hướng Dẫn Làm Menu Tùy Chọn Kích Thước

Bài 11: Hướng Dẫn Làm Menu Tùy Chọn Kích Thước | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – 0907 […]

Bài 10: Hướng Dẫn Thiết Kế Menu Theo Templates

Bài 10: Hướng Dẫn Thiết Kế Menu Theo Templates

Bài 10: Hướng Dẫn Thiết Kế Menu Theo Templates | Vinbar ============================================ LIÊN HỆ NGAY: #Vinbar #CongThucPhaChe #BiQuyetQuanĐongKhach ► Nhận Công Thức Mới Mỗi Tuần Tại Group Facebook: https://www.fb.com/groups/vinbar.vn/ ► Facebook: https://goo.gl/WDzv4X ► Messenger: https://m.me/tratuiloc.daily?ref=pudding ► Youtube: https://goo.gl/Ewuqso ► Website: https://vinbar.vn/ ► Điện thoại: 0962 646 511 (Zalo) – 088 880 9339 – 0907 095 […]